Verksamhetsområden

Fastighetsinvesteringar är vanligen baserade på ett tema och inriktning och ger investerare möjlighet att uppnå avkastning från och exponering mot ett specifikt segment eller geografiskt område i marknaden. Nordero förvaltar huvdsakligen investeringar inom bostadshyresfastigheter.

Som en del av vår verksamhet ingår att ansvara för förvaltning och adminstration av de bolag och fastigheter som ingår i fastighetsportföljen.

Affärsfilosofi

Nordero har som grundläggande affärsfilosofi att avkastningen genereras från fastigheter med goda kassaflöden och ekonomiskt stabila hyresgäster. Vi strävar efter att vara en pålitlig och professionell partner vid fastighetsförvaltning och fastighetsinvesteringar. Grunden för vårt arbete baseras på bla. följande principer:

Marknadsanalys

Fastighetsmarknaden saknar en central enhet för prisbildning, exempelvis en börs. Förvärv av fastigheter måste därför baseras på omfattande analys, kunskap, historiska referenser och professionella bedömningar.

Aktiv förvaltning

Fastigheter som tillgång kräver en aktiv förvaltning. Nära dialog med bl.a. hyresgäster och kreditgivare är därför viktiga aspekter för att kunna tillföra värde. En aktiv förvaltning kan vara en avgörande faktor för att skapa positiv avkastning i en svagare marknad.