Verksamhetsbeskrivning

Vi tillhandahåller bland annat konsult- och managementtjänster inom finansiering och fastighetsförvaltning. Som en del av vår verksamhet ingår bland annat att organisera affärsverksamheter och marknadsföring i andra bolag, tillhandahålla kontorstjänster och administrativa tjänster samt konsulttjänster inom fastighetsbranschen.

Nordero - Förvaltning av reella tillgångar

Vi förvaltar främst svenska bostadshyresfastigheter men även utvecklingsprojekt som t.ex. markområden och kommersiella fastigheter. Som en del av vår verksamhet ingår att ansvara för förvaltning och adminstration av de bolag och fastigheter som ingår i fastighetsportföljen. Vår verksamhet på fastighetsmarknaden bedrivs genom att vi bland annat arrangerar följande:

  

•  Joint Ventures och samriskprojekt för specifika fastigheter/portföljer
•  Driftoptimering
•  Effektivisering av förvaltning
•  Strategisk planering

•  Avtalsadministration
•  Transaktions- och investeringsrådgivning