FÖRVALTNING

Norderos affärsfilosofi är att förvalta och förädla attraktiva hyreshus som människor vill bo i. Vi strävar efter att vara en pålitlig och professionell partner under hela processen. Ansvaret som förvaltare innebär att alltid hålla god tillgänglighet och service gentemot våra hyresgäster. Arbetet innefattar bland annat driftplanering och optimering, hyresavtalsfrågor, om- och tillbyggnationer, uthyrningsfrågor, avtalsadministration, hyresaviseringar med mera.

Genom egna resurser säkerställs den strategiska planeringen och driftoptimeringen av de fastigheter som ingår i vår förvaltning. Genom samarbeten med utvalda lokala entreprenörer säkerställs lokal närvaro samt regelbunden fastighetstillsyn och fastighetsförvaltning.

www.nordeBo.info hittar du som blivande eller nuvarande hyresgäst information om ditt boende från vår fastighetsförvaltning. Vid övriga fastighetsrelaterade frågor, kontakta vår fastighetsansvarig:

Vid frågor som rör fastighetsförvaltningen i Härnösand:
Fastighetsförvaltare, Härnösand
Patrik Landin
0611 - 100 61
patrik.landin@nordero.se 

Vid frågor som rör fastighetsfövaltningen i Kungsör:
Fastighetsansvarig, Kungsör
Robert Helenius
070 - 5 716 416
​​​​​​​robert.helenius@nordero.se​​​​​​​​​​​​​​