Vår FÖRVALTNING

Vi tillhandahåller bland annat konsult- och managementtjänster inom fastighetsförvaltning och finansiering.

Som en del av verksamheten ingår bland annat att organisera affärsverksamheter och marknadsföring i andra bolag, tillhandahålla kontorstjänster och administrativa tjänster samt konsulttjänster inom fastighetsbranschen.

Vi erbjuder ett flertal tjänster; uthyrning av bostäder, verksamhetsservice, felanmälan och kommunikation.

  • Tillsyn, skötsel, underhåll och jour
  • Teknisk förvaltning
  • Ekonomisk förvaltning och hyresadministration


www.nordeBo.info hittar du som blivande eller nuvarande hyresgäst information om ditt boende från vår fastighetsförvaltning.

Vid frågor som rör fastighetsfövaltningen kontakta:
Fastighetsansvarig
Robert Helenius
070 - 5 716 416
robert.helenius@nordero.se