Fastighetsmarknaden fortsatt intressant

Enligt DTZ:s rapport European Property Forecast Q2 2013 väntas kommersiella fastigheter i snitt avkasta 8,0 procent de kommande fem åren.

Enligt prognosen blir hyrestillväxten i Europa i snitt 2,5 procent per år de närmaste fem åren.

Att fastighetsinvesteringar är intressant märks. Den norska oljefonden kan komma att öka sin allokering mot fastigheter. I dag kan maximalt fem procent av fondens kapital vara allokerat mot fastigheter. Ledande politiker vill att den siffran fördubblas.

Det skulle i så fall röra sig om cirka 500 miljarder svenska kronor. Hittills har oljefonden hunnit investera ungefär en procent av kapitalet i fastigheter.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna