Fastighetsaktiernas bästa tid är nu

Den allt starkare svenska konjunkturen i kombination med extremt låga marknadsräntor har varit rena raketbränslet för börsens fastighetsaktier. Och allt pekar på en fortsatt uppgång.

 

Som grupp betraktat ligger Stockholmsbörsens 17 fastighetsaktier i toppskiktet. Carnegies real estate index har stigit drygt 19 procent i år, vilket slår de flesta branschindex och dessutom Stockholmsbörsens cirka 13 procent som helhet.

"Fastighetsaktierna är just nu ett enkelt sätt att ta del av den svenska konjunkturåterhämtningen", säger Magnus Dagel, aktiestrateg på Nordea.

Han anser att fastighetsbolagen med tillgångar i Sverige är särskilt gynnade av den makroekonomiska situationen. Han pekar på tre saker som satt sprutt på fastighetsaktierna:

  • Den allt starkare konjunkturåterhämtningen i Sverige som gör att bolagen kan höja hyrorna. 
  • Att marknaden har förstått att marknadsräntorna ser ut att vara rekordlåga en lång tid framvöver.
  • Och att substansrabatten vuxit i många bolag vilket givit utrymme för kursuppgångar.

"Det kan bli en väldigt bra resultatförbättring för de här bolagen, vilket ger utrymme för fortsatta kursppgångar. Kanske inte ytterligare 20 procent, men en bit till kan kurserna gå", säger Magnus Dagel.

Den ökade substansrabatten beror på att bolagen i takt med att fastighetsmarknaden vaknat, sänkt avkastningskraven och därmed kunnat skriva upp värdet på fastigheterna. I korten ligger då att aktiekurserna så småningom följer efter.

"Kombinationen av låga räntor, fastigheternas höga direktavkastning och en god inhemsk ekonomi hemsk marknad har drivit fastighetsaktierna", säger Gunnar Lindberg, förvaltare på Alfred Berg.

Han förvaltar Länsförsäkringars Fastighetsfond som hittills i år stigit 24 procent och Gunnar Lindberg tror på en fortsatt uppgång för fastighetsaktierna, även om den inte blir lika stark som under våren.

"Enstaka aktier kan fortfarande gå upp eftersom det finns utrymme för värdeökningar på en del fastighetsinnehav", säger Gunnar Lindberg.

Det är stor skillnad mellan aktierna. I topp ligger fastighetsbolagen Sagax och Balder som rusat mellan 60 och 70 procent i år. I botten finns Corem Property och Dagon som noterat mindre nedgångar.

"Vi har nyligen flaggat i tre bolag: Balder, Sagax och Corem Property. För de här relativt sett högt belånade bolagen har den låga räntan varit särskilt betydelsefull, men man måste vara observant om man har en annan bild av ränteläget", säger Gunnar Lindberg.

Magnus Dagel gillar Wallenstam, Castellum och Fabege: "Wallenstam har en omotiverat hög substansrabatt. Bolaget har många hyresfastigheter vilket ger låg risk."

Castellum är intressant för sin stora andel kommersiella fastigheter och att bolaget höjt utdelningen varje år de senaste tolv åren.

"En trygg och stabil aktie. För den som vill ta lite mer risk är Fabege ett bra val. Bolaget har attraktiva fastigheter i Solna och Stockholm", säger Magnus Dagel och pekar på att en pågående skattetvist är en risk för bolaget.

Vilken aktie ska man undvika?
"Jag gillar egentligen alla fastighetsaktier, men i så fall blir det Kungsleden. Bolaget har många kommunala fastigheter vilka inte gynnas på samma sätt att återhämtningen. Dessutom känner vi oss lite osäkra kring utdelningen", säger Magnus Dagel.

 

Bra fart för börsens fastighetsaktier

Aktie

Utveckling

Börsvärde mkr

Atrium Ljungberg

1%

             8 722   

Brinova Fastigheter

13%

             2 231   

Castellum

12%

           13 967   

Catena

32%

             1 344   

Corem Property Group

-11%

             1 266   

Corem Property Group pref

0%

                768   

Dagon

-4%

             1 285   

Diös Fastigheter

14%

             1 080   

Fabege

29%

             9 642   

Fast Partner

31%

             2 229   

Fastighets AB Balder

61%

             2 841   

Heba Fastighets

11%

             2 266   

Hufvudstaden A

24%

           13 662   

Klövern

28%

             4 863   

Kungsleden

4%

             6 962   

Sagax

63%

             1 727   

Sagax pref

-5%

                957   

Wallenstam

22%

             8 360   

Wihlborgs Fastigheter

31%

             6 667   

 

Etiketter: di.se

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna