Fastighetsbranschen växlar upp efter krisen

Det har börjat röra på sig i fastighetssektorn. Nu lånar bankerna ut igen och värdet på genomförda affärer i år är redan större än värdet av fjolårets transaktioner.

 

Det tog mer eller mindre stopp efter Lehmankraschen hösten 2008. Under första halvåret 2009 genomfördes affärer till ett värde av endast 9 miljarder kronor. Totalt uppgick transaktionsvolymerna under fjolåret till lite drygt 30 miljarder kronor, viket kan jämföras med 153 miljarder under toppåret 2006.

– Det var väldigt svårt – nästan omöjligt – att låna pengar av bankerna till fastighetsaffärer under första hälften av förra året. Det bromsade affärerna, säger Marie Bucht, analyschef på fastighetsrådgivaren på Newsec.

 

Finanskrisen skrämde också bort de utländska aktörerna från den svenska marknaden. Förra året stod utländska köpare och säljare bara för en tiondel av investeringarna, vilket kan jämföras med 45 respektive 59 procent under toppåren 2006 och 2007. Att utländska aktörers investeringar är lägre nu än under 2006 och 2007 beror bland annat på den hårda konkurrensen om fastigheter av hög kvalitet.

 

– Prisnivån är förhållandevis hög på fastigheter av bästa kvalitet i Sverige, förklarar Arvid Lindqvist, analytiker på Newsec.

– Det har varit större prisjusteringar i flertalet andra europeiska länder och i USA jämfört med i Sverige, vilket har gjort att Sverige framstått med en relativt hög prisnivå.

 

Många utländska investerare har också haft problem på hemmamarknaden med vikande fastighetspriser och banksystem som påverkats hårt av finanskrisen.

– Det har gjort att många investerare i första hand har fokuserat på sina hemmamarknader, säger Arvid Lindqvist.

 

Men trots att de utländska investerarna ännu inte har återvänt till den svenska marknaden i någon större utsträckning, har affärerna börjat ta fart.

Hittills i år har det genomförts fastighetsaffärer till ett värde av över 42 miljarder. Man har alltså redan passerat 2009 års bottennotering med 40 procent. Antalet affärer är också nästan lika många som under hela förra året.

 

Det främsta skälet till att affärerna har börjat ta fart är att bankerna har börjat låna ut igen, förklarar Marie Bucht. Men att räntorna ligger på en fortsatt låg nivå betyder också en hel del.

– Dessutom är det mycket kapital som söker sig till fastighetssektorn. Jämfört med börsen ter sig fastighetsmarknaden som relativt stabil, samtidigt som avkastningen är högre jämfört med vid investeringar i räntepapper, säger hon.

 

Fastighetspriserna har ännu inte nått upp till 2006 års nivåer, men Newsec säger sig se en stabilisering och tror på en uppgång under hösten.

– En skillnad jämfört med 2006 är att prisbilden nu är mer diversifierad. Då var det generellt sett höga priser oavsett kvaliteten på objekten. Nu är prisskillnaden mellan sämre och högkvalitativa objekt större, säger Marie Bucht.

 

Newsec ser också tecken på att hyrorna börjar stabiliseras och till och med återhämtar sig något för lokaler med bra lägen.

 

Från e24.se 2010-08-16

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna