"Det lönar sig bäst att köpa aktier i små bolag som handlas till rabatt och ger hög utdelning"

När fastighetsrådgivaren Leimdörfer analyserar fastighetsaktierna under de senaste tio åren är slutsatsen tydlig. Det lönar sig bäst att köpa aktier i små bolag som handlas till rabatt och ger hög utdelning.

 

”De här bolagen förknippas med högre risk, men det har historiskt gett bra kompensation”, säger Leimdörfers analyschef Mikael Andersson. De senaste tio åren har fastighetsaktier varit bland de bästa sektorerna på Stockholmsbörsen med en snittavkastning över 19 procent per år mot 3 procent för hela marknaden. Utvecklingen har dock inte varit jämnt fördelad över tid eller mellan olika bolag. Rådgivningsfirman Leimdörfer publicerar årligen en analys, som i år tar upp vilka strategier som har varit de mest lönsamma för aktieköp i de börsnoterade fastighetsbolagen. Den som konsekvent har investerat i fastighetsaktier som handlas med rabatt mot substansvärdet har fått en avkastning på i snitt 25 procent per år mot 20 procent för den som har valt kvalitetsbolagen som har handlats med premie mot eget kapital. Tre faktorer talar för att rabatt jägare tjänar bättre: 

  • För det första finns det alltid en chans att den relativa värderingen förändras så att en rabatt förbyts till en premie eller vice versa.
  • För det andra får den som köper till rabatt fler vinstkronor för pengarna, allt annat lika. Även om rabatten inte minskar så blir vinstavkastningen högre för den som har köpt till rabatt.
  • Det sista skälet är att rabatt ofta lockar fram uppköpsbud.

Det har också lönat sig att köpa småbolag med illikvida aktier framför stora likvida fastighetsjättar. Åter är tolkningen att dessa bolag är förknippade med högre risk, men att ägarna också har fått kompensation för den risken, vilket inte alltid är fallet. Fastighetsaktier med hög utdelning har avkastat i snitt 26 procent under tioårsperioden, mot 19 procent för bolagen med låg direktavkastning. Slutligen konstateras att högbelånade fastighetsbolag har avkastat 24 procent per år mot 16 procent för lågbelånade bolag. Detta är inte så konstigt med tanke på att risken har varit högre och omvärlden under dessa tio år har varit generellt gynnsam för fastighetsägande.

 

Från di.se 2010-06-29

Etiketter: di.se

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna