Catella får uppdraget att sälja galoppfältet i Täby

Ger möjlighet att skapa 4000 bostäder. Svensk Galopp har gett Catella Corporate Finance uppdraget att avyttra fastigheten Hästen 1 i Täby. Det handlar om ett markområde på cirka 60 hektar där galoppfältet ligger idag.

Beslutet att flytta galoppsporten därifrån togs under förra sommaren. Täby kommun har i sin översiktsplan pekat ut området som en del i den regionala stadskärnan och Leif Gripestam som är kommunstyrelsens ordförande har tidigare uttryckt att det har en fantastisk potential när det gäller att utveckla Täby. Med närhet till E18 och egen station på Roslagsbanan har området ett mycket bra kommunikationsläge.

Försäljningsprocessen drar igång inom några veckor och intresset är stort. Enligt kommunen är en rimlig ambitionsnivå att området kan inrymma cirka 4000 bostäder men också ett stort antal kontorsplatser, ny service, nya förskolor, skolor samt sportanläggningar.
Från fastighetsvarlden.se 2010-04-26

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna