Bostadsfastigheter ökar avkastningen

Bostäder ökade i värde med 2,5 procent. IPD och Svenskt Fastighetsindex publicerar idag sitt Bostadsindex som visar avkastningen på hyresbostäder i Sverige. Bostadsindex mäter avkastningen på både kommunägda och privatägda bostäder. Totalavkastningen var 5.2 procent år 2009, vilket var 10 procentenheter högre än året innan.  Bostadsfastigheternas värde ökade med 2,5 procent medan direktavkastningen endast var 2,6 procent.
Från fastighetsvarlden.se 2010-03-25

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna